Aktualności

2016-10-20 19:27:24

Polska przedstawiła raport Komitetowi Praw Człowieka ONZ

Polski rząd przedstawił Komitetowi Praw Człowieka ONZ raport z wykonywania postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

więcej...

2016-10-08 17:55:18

Konferencja nt. równych płac bez względu na płeć

Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na konferencję pt. „Close the Deal, Fill the Gap” - "Koniec negocjacji - czas na wyrównanie płac kobiet i mężczyzn, która odbędzie się 16 listopada 2016 roku w Katowicach.

więcej...

2016-09-27 19:42:17

Raport RPO pt. Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy.

Rzecznik Praw Obywatelskich, chciałabym zaprasza do udziału w seminarium, które odbędzie się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 6 października br. w godzinach 10:30-14:40 przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

więcej...

2016-09-21 10:15:56

Konferencja "Adwokatura w obronie praw człowieka"

Naczelna Rada Adwokacka oraz Komisja Praw Człowieka przy NRA zapraszają na konferencję, która odbędzie się 15 października br. w Warszawie.  

więcej...

2016-09-15 17:50:55

Tydzień Konstytucyjne - drugia edycja

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza na jesienną edycję tego wydarzenia, które odbędzie się w dniach 17-23 października 2016 r. W ramach projektu prawnicy przeprowadzą lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

więcej...

Szczególnie polecamy

2016-08-04 15:47:32

Aliyev i Gadzhiyeva przeciwko Rosji

Komentarz dr Grażyny Baranowskiej do wyroku ETPCz dotyczącego zjawiska tzw. wymuszonych zaginięć, polegającego na pozbawieniu wolności osoby przez funkcjonariuszy państwowych lub grupy działające we współpracy z nimi, przy czym informacje o losach tej osoby są celowo zatajane.

więcej...

2016-05-25 18:18:55

Wyrok ETPCz ws. Biao przeciwko Danii

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydała wyrok ws. Biao przeciwko Danii, w której stwierdził naruszenie zakazu dyskryminacji  (art. 14 Konwencji) oraz zasady ochrony życia rodzinnego.

więcej...

2016-05-04 13:28:11

Izzettin Doğan i inni p-ko Turcji

26 kwietnia br. Wielka izba ETPCz wydała wyrok ws. zakazu dyskryminacji i wolności religijnej. Sprawa dotyczyła odmowy wydanej przez władze tureckie wyznawcom religii alewickiej w kontekście uznania tej religii,  co za tym idzie, przyznania im należnych praw jako grupie wyznaniowej.    

więcej...

2016-02-22 17:46:36

Strasburski Trybunał o wolność słowa pośredników internetowych. Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete (MTE) oraz Index.hu ZRT p. Węgrom

Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz drugi, na kanwie sprawy węgierskiej, Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete (MTE) oraz Index.hu ZRT p. Węgrom (skarga nr 22947/13) wypowiedział się na temat odpowiedzialności pośredników za komentarze osób trzecich. Komentarz Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej.

więcej...

2016-02-04 12:46:38

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r. (sygn. K 12/14). Klauzula sumienia lekarzy

Pozornie wyrok ten zdaje się nie mieć nic wspólnego z aborcją, jednak w rzeczywistości w sposób zasadniczy ogranicza kobietom dostęp do legalnego usunięcia ciąży, choć Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu swojego orzeczenia całkowicie aspekt ten pomija. Glosa dr M. Szeroczynskiej

więcej...