Aktualności

2016-11-17 20:12:09

OBWE opublikowała raport nt. przestępstw z nienawiści za rok 2015

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przedstawiła raport, który dotyczy 5357 incydentów o charakterze przestępstw motywowanych nienawiścią. W raporcie ujęta została także Polska.

więcej...

2016-11-08 16:41:18

FIDH o atakach na państwo prawa na Węgrzech

FIDH - Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka, największa na świecie sieć organizacji działajacych na rzecz praw człowieka opublikowało swój krytyczny raport nt. erozji państwa prawa na Węgrzech w ostatnich 6 latach.

więcej...

2016-11-06 19:27:29

Komitet Praw Człowieka ONZ wydał rekomendacje pod adresem Polski

Zalecono m.in. jak najszybsze opublikowanie wszystkich wyroków TK, zaapelowano o skuteczniejszą walkę z przestępstwami z nienawiści, o zaprzestanie dalszego ograniczania do przerywania ciąży, reformę prawa antydyskryminacyjnego.

więcej...

2016-10-20 19:27:24

Polska przedstawiła raport Komitetowi Praw Człowieka ONZ

Polski rząd przedstawił Komitetowi Praw Człowieka ONZ raport z wykonywania postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

więcej...

2016-10-08 17:55:18

Konferencja nt. równych płac bez względu na płeć

Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na konferencję pt. „Close the Deal, Fill the Gap” - "Koniec negocjacji - czas na wyrównanie płac kobiet i mężczyzn, która odbędzie się 16 listopada 2016 roku w Katowicach.

więcej...

Szczególnie polecamy

2016-11-28 23:11:14

Magyar Helsinki Bizottság przeciwko Węgrom

Komentarz autorstwa Krzysztofa Izdebskiego do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. Magyar Helsinki Bizottság przeciwko Węgrom, w którym Trybunał po raz kolejny potwierdził, że art. 10 Konwencji zawiera gwarancje prawa człowieka do informacji o działalności organów publicznych i osób, które pełnią funkcje publiczne.

więcej...

2016-08-04 15:47:32

Aliyev i Gadzhiyeva przeciwko Rosji

Komentarz dr Grażyny Baranowskiej do wyroku ETPCz dotyczącego zjawiska tzw. wymuszonych zaginięć, polegającego na pozbawieniu wolności osoby przez funkcjonariuszy państwowych lub grupy działające we współpracy z nimi, przy czym informacje o losach tej osoby są celowo zatajane.

więcej...

2016-05-25 18:18:55

Wyrok ETPCz ws. Biao przeciwko Danii

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydała wyrok ws. Biao przeciwko Danii, w której stwierdził naruszenie zakazu dyskryminacji  (art. 14 Konwencji) oraz zasady ochrony życia rodzinnego.

więcej...

2016-05-04 13:28:11

Izzettin Doğan i inni p-ko Turcji

26 kwietnia br. Wielka izba ETPCz wydała wyrok ws. zakazu dyskryminacji i wolności religijnej. Sprawa dotyczyła odmowy wydanej przez władze tureckie wyznawcom religii alewickiej w kontekście uznania tej religii,  co za tym idzie, przyznania im należnych praw jako grupie wyznaniowej.    

więcej...

2016-02-22 17:46:36

Strasburski Trybunał o wolność słowa pośredników internetowych. Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete (MTE) oraz Index.hu ZRT p. Węgrom

Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz drugi, na kanwie sprawy węgierskiej, Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete (MTE) oraz Index.hu ZRT p. Węgrom (skarga nr 22947/13) wypowiedział się na temat odpowiedzialności pośredników za komentarze osób trzecich. Komentarz Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej.

więcej...