Już 16 lipca wyrok Wielkiej Izby w sprawie Hämäläinen v Finland

   Wstecz

Sprawa dotyczy transseksualnej kobiety, której odmówiono zgody na zmianę dokumentów i wszczęcie procedury zmiany płci metrykalnej z uwagi na fakt pozostawania w związku małżeńskim z osobą przeciwnej płci metrykalnej.    Skarżąca zarzuca swojemu państwu (Finlandii) naruszenie art. 8 (prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego), art. 12 (prawo do małżeństwa) i art. 14 (zakaz dyskryminacji).

polecamy także ciekawy artykuł nt. ww. sprawy:
http://echrso.blogspot.co.uk/2014/07/hamalainen-v-finland-preview-of.html
  
Dodaj komentarz

autor:   Wstecz
Dodano: 2014-07-11 13:36:06