TSUE zajmie się zakazem noszenia chust islamskich w pracy

   Wstecz

Do TSUE trafiło pytanie prejudycjalne sądu belgijskiego ws. wprowadzonego przez pracodawcę zakazu noszenia symboli religijnych w miejscu pracy.  

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy Rady 2000/78/WE1 z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy należy interpretować w ten sposób, że zakaz noszenia przez muzułmankę chusty na głowie w miejscu pracy nie stanowi dyskryminacji bezpośredniej, jeżeli reguła obowiązująca u pracodawcy zakazuje wszystkim pracownikom noszenia w miejscu pracy zewnętrznych oznak przekonań politycznych, filozoficznych i religijnych?


Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding / G4S Secure Solutions NV, Sprawa C-157/15


   Wstecz
Dodano: 2016-05-11 11:27:30