TSUE zajmie się limitami wiekowymi dla policjantów

   Wstecz

30 maja 2016 r, TSUE rozpatrzy sprawę dotyczącą ustalenie górnej granicy wieku wynoszącej 35 lat jako warunku udziału w procesie rekrutacji na stanowisko funkcjonariusza Policji w Kraju Basków.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Hiszpania) w dniu 1 czerwca 2015 r. – Gorka Salaberria Sorondo / Academia Vasca de Policía y Emergencias

(Sprawa C-258/15)

Pytania prejudycjalne

Czy ustalenie górnej granicy wieku wynoszącej 35 lat jako warunku udziału w procesie rekrutacji na stanowisko funkcjonariusza Policía Autónoma Vasca [autonomicznej policji baskijskiej] jest zgodne z wykładnią art. 2 ust. 2, art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 2000/78 z dnia 27 listopada 2000 r.

   Wstecz
Dodano: 2016-05-24 21:25:33