25 listopada 2014 TK rozpozna sprawę dotyczącą wyłączenie możliwości telefonicznego porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą.

   Wstecz

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 217c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy w zakresie, w jakim wyłącza możliwość telefonicznego porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą, z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

   Wstecz
Dodano: 2014-11-12 10:38:06