Na Wokandzie

Liczba nowości: 76   |   Strona: 1 z 16  |   Następna strona »
2016-05-24 21:25:33

TSUE zajmie się limitami wiekowymi dla policjantów

30 maja 2016 r, TSUE rozpatrzy sprawę dotyczącą ustalenie górnej granicy wieku wynoszącej 35 lat jako warunku udziału w procesie rekrutacji na stanowisko funkcjonariusza Policji w Kraju Basków.

więcej...

2016-05-11 11:27:30

TSUE zajmie się zakazem noszenia chust islamskich w pracy

Do TSUE trafiło pytanie prejudycjalne sądu belgijskiego ws. wprowadzonego przez pracodawcę zakazu noszenia symboli religijnych w miejscu pracy.  

więcej...

2014-11-12 10:38:06

25 listopada 2014 TK rozpozna sprawę dotyczącą wyłączenie możliwości telefonicznego porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 217c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy w zakresie, w jakim wyłącza możliwość telefonicznego porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą, z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

więcej...

2014-07-11 13:36:06

Już 16 lipca wyrok Wielkiej Izby w sprawie Hämäläinen v Finland

Sprawa dotyczy transseksualnej kobiety, której odmówiono zgody na zmianę dokumentów i wszczęcie procedury zmiany płci metrykalnej z uwagi na fakt pozostawania w związku małżeńskim z osobą przeciwnej płci metrykalnej.    więcej...

2013-12-03 20:48:05

10 grudnia 2013 r. o godz. 14.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zwolnienia ze służby funkcjonariusza Policji, strażaka z powodu zachorowania na przewlekłe zapalenie wątroby lub zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)

Więcej informacji na stronie Trybunału Konstytucyjnego
http://trybunal.gov.pl/index2.htm

więcej...