Aktualności

Liczba aktualności: 779   |   Strona: 2 z 156  |   « Poprzednia strona   |   Następna strona »
2016-10-08 17:55:18

Konferencja nt. równych płac bez względu na płeć

Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na konferencję pt. „Close the Deal, Fill the Gap” - "Koniec negocjacji - czas na wyrównanie płac kobiet i mężczyzn, która odbędzie się 16 listopada 2016 roku w Katowicach.

więcej...

2016-09-27 19:42:17

Raport RPO pt. Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy.

Rzecznik Praw Obywatelskich, chciałabym zaprasza do udziału w seminarium, które odbędzie się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 6 października br. w godzinach 10:30-14:40 przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

więcej...

2016-09-21 10:15:56

Konferencja "Adwokatura w obronie praw człowieka"

Naczelna Rada Adwokacka oraz Komisja Praw Człowieka przy NRA zapraszają na konferencję, która odbędzie się 15 października br. w Warszawie.  

więcej...

2016-09-15 17:50:55

Tydzień Konstytucyjne - drugia edycja

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza na jesienną edycję tego wydarzenia, które odbędzie się w dniach 17-23 października 2016 r. W ramach projektu prawnicy przeprowadzą lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

więcej...

2016-09-01 14:48:36

nowe Uwagi Ogólne Komitetu ONZ ds Praw Osób z Niepełnosprawnościami

26 sierpnia 2016 r. Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami - organ traktatowy ustanowiony Konwencją ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami (CPRD) przyjął dwie ważne tzw. Uwagi Ogólne (General Comments): ws. praw dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnościami oraz ws. edukacji osób z niepełnosprawnościami.

więcej...