Orzeczenie: Prawo do wcześniejszej emerytury - praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Wydano: 2008-05-20
Sygnatura: SK 9/07
Wydał: Trybunał Konstytucyjny
Rodzaj orzeczenia: Zabezpieczenie społeczne
Rodzaj prawa: polskie
Tagi: praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze 

Trybunał uznał, że rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest zgodne z Konstytucją (zasadą demokratycznego państwa prawnego, zasadą równości i prawem do zabezpieczenia społecznego) w zakresie w jakim nie zalicza okresu pracy w szczególnym charakterze – pracy nauczyciela do okresu pracy w warunkach szczególnych – w zakładach naprawczych taboru kolejowego.

Według składającego skargę konstytucyjną, Stanisława P., przepis rozporządzenia był niekonstytucyjny, ponieważ dla porównania do okresu pracy uprawniającego do wcześniejszej emerytury zalicza okresy pracy górniczej, okresy pracy na kolei, a także okresy pracy lub służby. 

W ocenie Trybunału ustawodawca dokonał właściwego rozróżnienia między dwoma kategoriami pracy - w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze - "wprawdzie praca nauczycieli nacechowana jest dużym stopniem uciążliwości i z tego powodu korzystają oni z wielu charakterystycznych dla tego zawodu uprawnień (także w zakresie prawa do wcześniejszej emerytury), jednak praca górników, policjantów i innych funkcjonariuszy, o których mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia, wiąże się z permanentnym zagrożeniem ich zdrowia, a nawet życia”.

Skarżący nie został zatem pozbawiony prawa do zabezpieczenia społecznego, ponieważ przysługuje mu prawo do emerytury na zasadach ogólnych. Wykluczenie możliwości przejścia skarżącego na wcześniejszą emeryturę jest zgodne z prawem, które wyraża wybór ustawodawcy dokonany w granicach swobody legislacyjnej. Z art. 67 Konstytucji nie wynika bowiem żadne konkretne roszczenie ubezpieczonego, ale gwarancja zabezpieczenia jego praw na poziomie minimalnym. 

Pliki do pobrania:
Komentarze do dokumentu:
Autor: Małgorzata Mędrala     Dodano: 2009-05-20 13:44:35
TreœÌ:
Wyrokiem z dnia 20 maja 2008 r. Trybunał Konstytucyjny uznał ...
Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2009-05-20 13:43:31    Modyfikowano: 2009-05-20 15:05:31