Orzeczenie: Aktorka Anna M. przeciwko Faktowi - Ochrona wizerunku osoby prowadzącej działalność publiczną

Wydano: 2008-01-24
Sygnatura: I CSK 341/07
Wydał: Sąd Najwyższy
Rodzaj orzeczenia: Prawo do prywatności
Rodzaj prawa: polskie
Tagi: wizerunek publiczny  zgoda na publikację zdjęć topless 

"Poszukując odpowiednich relacji miedzy prawem do informacji i wolnością wypowiedzi, a prawem do prywatności osób publicznych nie można opierać się na rozwiązaniach anglosaskich wyraźnie przyznających pierwszeństwo tym pierwszym wartościom, gdyż zakres prawa do wolności wypowiedzi trzeba rozważać przy uwzględnieniu tradycji i poczucia tolerancji w danym społeczeństwie". (...)

Poprzez działania prowokujące zainteresowanie mediów, osoby prowadzące działalność publiczną lub pełniące funkcje publiczne "dobrowolnie pozbawiają się części swojej prywatności przez co, co najmniejw sposób dorozumiany, udzielają zgody na informowanie o ich życiu osobistym. Zgoda taka nie może być jednak utożsamiana z udzieleniem zezwolenia na ujawnianie wszystkich faktów należących do sfery ich życia prywatnego. Fakt udzielenia zgody w tej postaci iewentualny jej zakres podlegają ustaleniu w oparciu ozindywidualizowane okoliczności danej sprawy". (...)

W każdym jednak wypadku "konieczne jest wykazanie związku pomiędzy wykonywaną działalnością publiczną, a opublikowanym wizerunkiem, czy informacją o prywatnym charakterze. Musi więc istnieć zależność między zachowaniem danej osoby w sferze publicznej, a jej zachowaniem w sferze prywatnej".

Komentarze do dokumentu:
Autor: adw. dr Marlena Pecyna     Dodano: 2008-09-24 18:20:38
TreœÌ:
Komentowane orzeczenie Sądu Najwyższego zostało opublikowane ...
Autor: dr Teresa Grzeszak     Dodano: 2008-09-13 22:58:00
TreœÌ:
W komentowanym wyroku Sądu Najwyższego godne aprobaty jest n ...
Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2008-08-25 00:26:53    Modyfikowano: 2008-08-25 22:31:20