Orzeczenie: Jasiński

Wydano: 2007-12-06
Sygnatura: 72976/01
Wydał: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
Rodzaj orzeczenia: Zakaz tortur oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania
Rodzaj prawa: międzynarodowe
Tagi: cenzura korespondencji z sądem  proporcjonalne użycie siły  traktowanie przez Polcję 

"W sytuacji, gdy jednostka zarzuca, iż została bardzo źle potraktowana przez Policję, w sposób sprzeczny z art. 3, zapis ten, w związku z generalnym obowiązkiem Państwa określonym w art. 1 Konwencji, polegającym na „zapewnieniu każdemu człowiekowi, podlegającemu jego jurysdykcji, praw i wolności określonych w (…) Konwencji”, oznacza tym samym, iż powinno być zagwarantowane prowadzenie skutecznego, formalnego postępowania wyjaśniającego. Postępowanie to powinno umożliwiać wykrycie i ukaranie osób odpowiedzialnych.

(...) śledztwo w sprawie skarżącego było skuteczne i pozwalało na wykrycie oraz ukaranie ewentualnych winnych. Wniosek ten oparty jest na liczbie osób przesłuchanych przez Prokuratora, uwzględnionych dokumentach oraz szybkim zakończeniu śledztwa".

Trybunał nie stwierdził naruszenia art. 3, ponieważ użycie siły przez Policję było proporcjonalne do okoliczności (stawianie przez skarżącegooporu, udział w bójce, stan upojenia alkoholem). W sprawie tej doszłojednak do naruszenia tajemnicy korespondencji z sądem osoby tymczasowoaresztowanej (art. 8).

Tekst orzeczenia dostępny jest w języku polskim.
Pliki do pobrania:
Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2008-07-21 20:10:11    Modyfikowano: 2009-03-12 11:52:31