Orzeczenie: Dickson przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

Wydano: 2007-12-04
Sygnatura: 44362/04
Wydał: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
Rodzaj orzeczenia: Prawo do prywatności
Rodzaj prawa: międzynarodowe
Tagi: prawo do zawarcia małżeństwa  zasądzone zadośćuczynienie 

OMÓWIENIE POCHODZI Z PUBLIKACJI BIBLIOTEKI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO "Wokanda Luksemburga i Strasburga" Nr 12/07.

opracował dr Przemysław Mikłaszewicz

Główne tezy uzasadnienia:

1. Skarżące małżeństwo podniosło zarzut, że przez odmowęudostępnienia przebywającemu w zakładzie karnym mężczyźnie sprzętupotrzebnego do przeprowadzenia zabiegu sztucznego zapłodnieniaZjednoczone Królestwo naruszyło pozytywne obowiązki w zakresieposzanowania życia prywatnego lub rodzinnego.

2. Decydując o udostępnieniu osobie pozbawionej wolności sprzętu doprzeprowadzenia zabiegu sztucznego zapłodnienia władze krajowe powinnydbać o dobro przyszłego dziecka. Obowiązki państwa w tym zakresie niemogą jednak sięgać tak daleko aby miały uniemożliwić przyszłym rodzicom– w sytuacji takiej jak w niniejszej sprawie – poczęcie dziecka,którego pragną. Szczególnie, że druga skarżąca pozostawała na wolnościi mogła zająć się dzieckiem do czasu wyjścia na wolność jej męża.

3. Zasady udzielania zgody na udostępnienia osobom pozbawionymwolności sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia zabiegu sztucznegozapłodnienia, przyjęte przez Sekretarza Stanu, nałożyły na skarżącychniezwykle poważny ciężar wykazania, że zachodzą wyjątkowe okolicznościuzasadniające dokonanie takiego zabiegu. Uniemożliwiło to ważeniepozostających w konkurencji do siebie interesów: indywidualnego ipublicznego oraz zastosowanie testu proporcjonalności. Wobec brakutakiej oceny w odniesieniu do sprawy o istotnej wadze dla skarżącychpaństwo wykroczyło poza dopuszczalny margines swobody. Nie zachowanorozsądnej równowagi (fair balance) między interesem skarżących ainteresem publicznym.

Pliki do pobrania:
Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2008-07-21 21:35:22