Orzeczenie: Naruszenie dóbr osobistych przez podanie informacji o wynikach kontroli

Wydano: 2008-01-24
Sygnatura: I CSK 338/07
Wydał: Sąd Najwyższy
Rodzaj orzeczenia: Dobra osobiste
Rodzaj prawa: polskie
Tagi: dobra osobiste  sądy wartościujące  sprostowanie  dziennikarska staranność i rzetelność 

W niektórych sytuacjach oparcie informacji na dokumentach urzędowych zwalnia dziennikarza z obowiązku dodatkowej weryfikacji, w tym przez umożliwienie osobie zainteresowanej ustosunkowania siędo informacji. Przykładowza wiarygodne co do zasady i tym samym niewymagające dodatkowej weryfikacji są uznawane informacje wynikające z orzeczeń sądowych. Nie zawsze jednak oparcie informacji na dokumentach urzędowych będzie miało wspomniany skutek. Skutku tego nie można co do zasady zaakceptować w razie oparcia informacji na takich dokumentach urzędowych, o jakie chodzi w niniejszej sprawie, tj. dokumentach powstałych w wyniku przeprowadzonej kontroli, której finałem mogą być postępowania sądowe. W takich sytuacjach zwrócenie się przez dziennikarza do zainteresowanego o zajęcie stanowiska pozwoli wyjaśnić, czy akceptuje on wyniki kontroli, a jeżeli nie – powody braku akceptacji, następnie, czy wszczęte zostało odpowiednie postępowanie sądowe i ewentualnie, jak się zakończyło. Wyniki kontroli właściwego organu państwowego nie zawsze przecież muszą znaleźć potwierdzenie w postępowaniu sądowym.

Pliki do pobrania:
Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2008-11-02 03:34:55    Modyfikowano: 2008-11-02 03:36:09