Orzeczenie: Wyrok ETPCz ws. Biao przeciwko Danii

Wydano: 2016-05-24
Sygnatura: 38590/10
Wydał: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
Rodzaj orzeczenia: Zakaz dyskryminacji
Rodzaj prawa: międzynarodowe

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydała wyrok ws. Biao przeciwko Danii, w której stwierdził naruszenie zakazu dyskryminacji  (art. 14 Konwencji) oraz zasady ochrony życia rodzinnego.

Skarga dotyczyła obywatela duńskiego pochodzenia tongijskiego, którego żonie (pochodzącej z Ghany) odmówiono pozwolenia na pobyt, argumentując, że jej więzi z państwem duńskim były zbyt słabe.

  

Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2016-05-25 18:18:55