Orzeczenie: Kaleta

Wydano: 2008-12-16
Sygnatura: 11375/02
Wydał: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
Rodzaj orzeczenia: Prawo do prywatności
Rodzaj prawa: polskie
Tagi: kontakty z dzieckiem 

Skarżący przedstawił zarzut pogwałcenia jego prawa do życia rodzinnego wobec braku możliwości wykonania postanowienia sądu ustalającego kontakty ojca z dzieckiem. W ocenie Trybunału skarżący sam przyczynił się do zaniku kontaktu z dzieckiem, nie dążąc do poprawy relacji z córką. Wobec faktu, że córka już dojrzała, mogła ona podjąć świadomą decyzję i odmówić spotkań z ojcem.  W świetle tych okoliczności Trybunał uznał, że nie doszło do naruszenia art. 8 Konwencji. 

Pliki do pobrania:
Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2009-02-18 02:01:23    Modyfikowano: 2009-02-18 02:12:23