Orzeczenie: Zaliczka alimentacyjna

Wydano: 2008-06-23
Sygnatura: P 18/06
Wydał: Trybunał Konstytucyjny
Rodzaj orzeczenia: Zabezpieczenie społeczne
Rodzaj prawa: polskie
Tagi: alimenty  zabezpieczenie społeczne  komornik  dłużnik alimentacyjny 
Z uwagi na fakt, iż zaliczki alimentacyjne niemal w całości finansowane są z budżetu państwa, świadczenie to nabrało charakteru świadczenia publiczno-prawnego. Obowiązek alimentacyjny, będący pierwotnie obowiązkiem prywatnoprawnym, z mocy prawa, z uwagi na bezskuteczność egzekucji, skutkuje powstaniem po stronie uprawnionego uprawnienia do publicznoprawnego świadczenia pieniężnego zastępującego alimenty. Nawet jeżeli u podstaw systemu leży założenie kredytowania, a nie zastępowania dłużnika alimentacyjnego, to właśnie z uwagi na stopień wydatkowanych, w praktyce bezzwrotnie, środków publicznych, należy konstrukcję zaliczki alimentacyjnej badać pod względem jej zgodności z art. 32 Konstytucji (prawo do równego traktowania przez władze publiczne), oraz art. 71 ust 1 Konstytucji (prawo rodziny do pomocy ze strony władz publicznych).
Pliki do pobrania:
Komentarze do dokumentu:
Autor: Karolina Mycek     Dodano: 2009-06-08 15:15:32
TreœÌ:
Komentowany wyrok [1] dotyczy problematyki charakteru i kons ...
Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2009-06-08 15:15:01    Modyfikowano: 2009-06-08 22:34:41