Orzeczenie: Dybeku przeciwko Albanii

Wydano: 2007-12-18
Sygnatura: 41153/06
Wydał: Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Rodzaj orzeczenia: Zakaz tortur oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania
Rodzaj prawa: polskie

OMÓWIENIE POCHODZI Z PUBLIKACJI BIBLIOTEKI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO "Wokanda Luksemburga i Strasburga" Nr 12/07.

Główne tezy uzasadnienia:Choć art. 3 EKPC (zakaz tortur) nie ustanawia generalnego obowiązkuuwalniania ze względów zdrowotnych osób pozbawionych wolności,zobowiązuje jednak państwa do ochrony zdrowia osadzonych m.in. poprzezzapewnienie im wymaganej opieki lekarskiej. Brak takiej opieki może byćrównoznaczny z traktowaniem niezgodnym z art. 3 EKPC. W przypadku osóbchorych umysłowo ocena czy doszło do naruszenia art. 3 EKPC powinnauwzględniać ich wrażliwość (słabość) i, w niektórych sytuacjach,niezdolność do złożenia skargi na niewłaściwe traktowanie.
Pliki do pobrania:
Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2008-07-21 22:52:30