Orzeczenie: "Gorset wolności"

Wydano: 2007-09-12
Sygnatura: I CSK 211/07
Wydał: Sąd Najwyższy
Rodzaj orzeczenia: Dobra osobiste
Rodzaj prawa: polskie
Tagi: dobra osobiste  sprostowanie 

Podanie nieprawdziwej informacji przekroczyło ramy dozwolonej krytyki, która powinna być merytoryczna i oparta na faktach, a nie ośmieszająca oponenta. Fakt, że sporna informacja pojawiła się wcześniej w innych gazetach nie uchyla odpowiedzialności pozwanych za naruszenie dóbr osobistych.

Choćby najbardziej wiarygodny tytuł czy wielokrotne powtarzanie określonej informacji w innych mediach nie wyłączają obowiązku zachowania staranności i rzetelności przy zbieraniu i publikowaniu materiałów prasowych (art. 12 ust. 1 pkt 1 prawa prasowego).

Działanie w imię uzasadnionego interesu społecznego oraz dążenie do sensacyjności artykułów prasowych nie może odbywać się kosztem rozpowszechniania faktów nieprawdziwych.

Dziennikarz relacjonujący cudze poglądy i wypowiedzi niezgodnie z rzeczywistą intencją osoby je wypowiadającej lub w inny sposób wypaczający sens wypowiedzi, narusza art. 12 prawa prasowego, a więc jego działania są bezprawne.

Pliki do pobrania:
Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2008-11-02 02:52:03