Orzeczenie: N. przeciwko Wielkiej Brytanii

Wydano: 2008-05-27
Sygnatura: 26565/05
Wydał: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
Rodzaj orzeczenia: Zakaz tortur oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania
Rodzaj prawa: polskie
Tagi: HIV  ekstradycja  nieludzkie traktowanie  terapia antyretrowirusowa 

Osoby z HIV/AIDS, które sa zagrożone wydaleniem z kraju, w którym korzystają z terapii antyretrowirusowej, nie mogą żądać prawa do pozostania w tym kraju w imię ochrony przed nieludzkim traktowaniem z uwagi na fakt, że wydalenie skutkowałoby zaprzestaniem terapii w kraju pochodzenia lub ograniczeniem dostępu do niej, a tym samym zagrażałoby ich zdrowiu i życiu. Wyjątkiem jest sytuacja "wyjątkowych okoliczności" i "ważnych względów humanitarnych". Trybunał uznał jednak, że test "wyjątkowych okoliczności" nie został spełniony w sprawie N., ponieważ skarżąca nie była w termalnej fazie choroby, a w kraju pochodzenia, Ugandzie, leczenie antyretrowirusowe było według oficjalnych źródeł dostępne. Trybunał pominął argument, że decyzja o wydaleniu przerywa leczenie osoby, która żyje właśnie dzięki terapii, i może skutkować jej śmiercią, a tym samym naruszyć absolutny nakaz traktowania wszystkich osób podległych władzy państwa, także nielegalnych immigrantów, w sposób humanitarny.

Komentarze do dokumentu:
Autor: Dorota Pudzianowska     Dodano: 2009-03-03 23:37:35
TreœÌ:
W kontekście dyskusji na temat problemów związanych z AIDS w ...
Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2009-03-03 23:35:42    Modyfikowano: 2009-03-04 01:03:34