Orzeczenie: Odmowa świadczeń ubezpieczeniowych dla kobiety w ciąży

Wydano: 2007-06-26
Sygnatura: III AUa 1027/06
Wydał: Sądy powszechne
Rodzaj orzeczenia: Zabezpieczenie społeczne
Rodzaj prawa: polskie
Tagi: kobiety w ciąży  ZUS   

Zawieranie umów o pracę przez kobiety w ciąży nie służy do jej obejścia nawet jeżeli uzyskanie praw do świadczeń ubezpieczeniowych jest jedynym jej celem. (...) W celu podważenia tego ubezpieczenia należy wykazać albo brak powstania stosunku pracy, gdy pracownik w ogóle nie wykonuje pracy, albo zawarcie umowy o pracę z wynagrodzeniem niewspółmiernie wysokim w stosunku do przewidywanych obowiązków.  

W prawie ubezpieczeń społecznych o ważności umowy o pracę decyduje to, czy strony miały zamiar wzajemnego zobowiązania się do świadczenia pracy i do wynagrodzenia za nią oraz okoliczność, czy umowa była realizowana. Nie decyduje tutaj okres trwania tego zobowiązania.  Nieuzasadnione jest zatem kwestionowanie skuteczności zawartej przez wnioskodawczynię umowy o pracę z uwagi na krótki okres wykonywania obowiązków pracowniczych.
Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2009-02-27 11:24:49    Modyfikowano: 2009-02-27 11:36:12