Orzeczenie: Dziennikarska krytyka sędziów

Wydano: 2006-06-06
Sygnatura: IV KK 87/06
Wydał: Sąd Najwyższy
Rodzaj orzeczenia: Wolność komunikowania się
Rodzaj prawa: polskie
Tagi: wolność dziennikarska  atak na sędziów  zniesławienie 

"1. Na dziennikarzach ciążą obowiązki i odpowiedzialność, a treść art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 11 kwietnia 1950 r. (Dz. U. 1993 r. Nr 61, poz. 284) nie przyznaje dziennikarzom „absolutnego immunitetu”, zwalniającego ich z przestrzegania rygorów prawa karnego.

2. Zarówno działalność jurysdykcyjna, jak i organizacyjna sądów może podlegać ocenie i krytyce dziennikarskiej. Podzielić jednak wypada także stanowisko wielokrotnie wyrażone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, że sądownictwo pełni szczególną rolę w społeczeństwie i sądy jako gwarant sprawiedliwości muszą cieszyć się społecznym zaufaniem, co może uzasadniać konieczność przeciwdziałania bezpodstawnym i destrukcyjnym atakom na sędziów".

Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2008-08-26 00:23:29    Modyfikowano: 2008-08-26 00:24:19