Orzeczenie: Armonas przeciwko Litwie

Wydano: 2008-11-22
Sygnatura: 36919/02
Wydał: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
Rodzaj orzeczenia: Wolność komunikowania się
Rodzaj prawa: polskie
Tagi: publikacja  prywatność  dobre imię  HIV/AIDS  pułap zadośćuczynienia 

W ocenie Trybunału istnienie limitu sumy zadośćuczynienia za szkody niematerialne nie stanowi dowodu na niewłaściwe wykonanie przez państwo pozytywnego obowiązku wynikającego z art. 8 Konwencji. Jednak wszelkie kwotowe ograniczenia nie mogą pozbawiać jednostki ochrony jej prawa do prywatności bądź odbierać temu prawu „skuteczną treść”. Z tego też względu ustawowy pułap zadośćuczynienia łamie prawa skarżącej do ochrony prywatności w sytuacji skrajnego naruszenia jej dobrego imienia i honoru sensacyjną publikacją prasową na temat jej męża jako zakażonego wirusem HIV, który utrzymywał kontakty seksualne z zakażoną kobietą oraz był domniemanym ojcem jej dzieci.    

Komentarze do dokumentu:
Autor: dr Ireneusz C. Kamiński     Dodano: 2009-02-16 00:47:24
TreœÌ:
I. Okoliczności sprawy

Skarga została wniesiona przez ...
Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2009-02-16 00:47:17    Modyfikowano: 2009-02-16 01:22:10