Orzeczenie: Naruszenie dobrego imienia materiałem zawierającym prawdziwe informacje

Wydano: 2006-10-06
Sygnatura: V CKS 151/06
Wydał: Sąd Najwyższy
Rodzaj orzeczenia: Dobra osobiste
Rodzaj prawa: polskie
Tagi: dobra osobiste  sprostowanie 

Dla oceny czy dobra osobiste powoda zostały naruszone znzaczenie ma to, że autor artykułu prasowego nie podał imienia i nazwiska powoda, a celowo użył fikcyjnych określeń. W tej sytuacji dla zidentyfikowania, że chodzi o powoda nie wystarczał sam materiał prasowy, lecz niezbędne było również posłużenie się innymi informacjami, które mogły posiadać tylko nieliczne osoby. Tak więc to nie sam materiał prasowy mógł naruszać dobra osobiste powoda.

Samo przekonanie powoda, że jego dobra osobiste zostały naruszone nie jest wystarczające.

Gdy osoba zainteresowana, o której mowa w art. 39 Prawa prasowego, nie wystąpiła do redaktora naczelnego o zamieszczenie sprostowania, nie może żądać zobowiązania go przez sąd do umieszczenia sprostowania.

Pliki do pobrania:
Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2008-11-02 02:09:10