Orzeczenie: Habelt

Wydano: 2008-02-23
Sygnatura: C 396/05
Wydał: Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Rodzaj orzeczenia: Zabezpieczenie społeczne
Rodzaj prawa: międzynarodowe
Tagi: miejsce zamieszkania  obywatelstwo Unii  zabezpieczenie społeczne 

Stan faktyczny sprawy dotyczył odmowy przyznaniaświadczenia emerytalnego z tytułu wykonywania pracy za okres między1939 a 1945 rokiem na ówczesnym terytorium należącym do Rzeszy przezosobę, która obecnie nie mieszka na terytorium Niemiec.

Stan prawny regulują Aneksy nr III i VI zatytułowane "Niemcy" i"Niemcy-Austria" do Rozporządzenia Rady 1408/71 w sprawie stosowaniasystemów zabezpieczenia społecznego.

Przepisy te w ocenie ETS okazały się niezgodne z art. 39 i 42Traktatu w zakresie, w jakim uzależniały nabycie prawa do emerytury odzamieszkiwania na terytorium Niemiec, chociaż praca była wykonywana naterytorium, które obecnie nie należy do Niemiec.

Plik do pobrania dostępny jest w języku angielskim.

Pliki do pobrania:
Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2008-07-21 22:44:04