Orzeczenie: Izzettin Doğan i inni p-ko Turcji

Wydano: 2016-04-26
Sygnatura: . 62649/10
Wydał: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
Rodzaj orzeczenia: Wolność sumienia i religii
Rodzaj prawa: międzynarodowe
Tagi: wolność religii 

26 kwietnia br. Wielka izba ETPCz wydała wyrok ws. zakazu dyskryminacji i wolności religijnej. Sprawa dotyczyła odmowy wydanej przez władze tureckie wyznawcom religii alewickiej w kontekście uznania tej religii,  co za tym idzie, przyznania im należnych praw jako grupie wyznaniowej.    

Władze tureckie odmówiły przyznania m.in. miejsca dla odprawiania kultu religijnego, a alewickich przywódców duchowych nie uznała za urzędników służby cywilnej.

Trybunał uznał, że religia alewicka charakteryzuje się na tyle odmienną strukturą, iż można mówić o autonomii wyznaniowej, a co za tym idzie, należy uznać jej podmiotowość prawną. władze tureckie, odmawiając tej czynności naruszyły art. 9 Konwencji (wolność wyznania) oraz art. 14 (zakaz dyskryminacji).

notka prasowa:

http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5358689-6688703#{"itemid":["003-5358689-6688703"]}

ogłoszenie wyroku (video):

http://tv.coe.int/COE/video.php?v=20160426_Arret_2    

Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2016-05-04 13:28:11