Orzeczenie: Denis Leroy przeciwko Francji

Wydano: 2008-10-02
Sygnatura: 36109/03
Wydał: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
Rodzaj orzeczenia: Wolność komunikowania się
Rodzaj prawa: polskie
Tagi: ataki na WTC  mowa nienawiści   

Trybunał stwierdził, że skazanie skarżącego za popieranie terroryzmu nie narusza art. 10 Konwencji ze względu na szczególny czas i miejsce publikacji komiksu przedstawiającego wieże World Trade Center z napisem "Marzyliśmy o tym, Hamas tego dokonał". Komiks ukazał się 2 dni po zamachu terrorystycznym z 11 września 2001 r. w gazecie wydawanej w kraju Basków. Właśnie z tego powodu Trybunał uznał, że komiks mógł wywołać niepokój społeczny i sprowokować akty przemocy zakłócające porządek publiczny. Tym samym prowokacyjny język i przesada użyta w przekazie autora komiksu nie mogły być usprawiedliwione w kontekście wydarzeń, za ich ochroną nie przemawiał także interes publiczny. Trybunał odrzucił argument skarżącego, że komiks wyraża jedynie jego antyamerykańską postawę. Zastosowana kara grzywny w tym wypadku nie była nieproporcjonalna w świetle realizacji ważnego interesu państwa, jakim jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

W sprawie tej Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 para. 1 Konwencji w związku z brakiem komunikacji skarżącemu sprawozdania sędziego sprawozdawcy.
Pliki do pobrania:
Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2008-11-12 19:02:50    Modyfikowano: 2008-11-13 00:36:31