Orzeczenie: Katrami przeciwko Grecji

Wydano: 2007-12-06
Sygnatura: 19331/05
Wydał: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
Rodzaj orzeczenia: Wolność komunikowania się
Rodzaj prawa: międzynarodowe
Tagi: swoboda wypowiedzi  zasądzone zadośćuczynienie 

OMÓWIENIE POCHODZI Z PUBLIKACJI BIBLIOTEKI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO "Wokanda Luksemburga i Strasburga" Nr 12/07.

Główne tezy uzasadnienia:Użyte w odniesieniu do sędziego śledczego sformułowania „złamał swojąprzysięgę” oraz „karagiozis” (rodzaj greckiej kukiełki zapożyczonej zkultury tureckiej, z której nazwą związane są negatywne konotacjesugerujące, że dana osoba jest klaunem) stanowią ocenę a niestwierdzenie faktu. Sądy krajowe nie uczyniły rozróżnienia międzyocenami a przedstawieniem faktów i ograniczyły się do ustalenianaruszenia czci sędziego śledczego. Doszło do rozdzielenia przesadnegotonu wypowiedzi od kontekstu sprawy, a mianowicie prawdziwych twierdzeńzawartych w spornym artykule prasowym. Ograniczenie swobody wypowiedzibyło nieproporcjonalne do zamierzonego celu w postaci ochrony czcisędziego i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wymiarusprawiedliwości.
Pliki do pobrania:
Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2008-07-21 20:05:28